กุเรื่องหลอก “พ่อ –แม่” ถูกจับเรียกค่าไถ่ หาเงินใช้หนี้เพื่อน