กรมควบคุมโรค เตือน “คุก – โรงเรียน” เสี่ยงไข้หวัดใหญ่ระบาด