อดีตกรรมการสิทธิฯ ข้องใจ ป.ป.ท.ดองคดี “บิลลี่ พอละจี” นาน 4ปี