“ชาวอมก๋อย” ประท้วงถูกจับ เหตุขุดดินป่าสงวนมาซ่อมถนน