โสมแดงยิงขีปนาวุธ 2 ลูกเช้านี้ หลังตอบรับเจรจาสหรัฐฯ