เปิดใจ !! “นวัธ” แจง ถูกหยามศักดิ์ศรี ยัน ขอโทษทุกฝ่าย