นายกฯ สั่งหามือปล่อย “เฟคนิวส์”ใส่ร้ายรัฐบาลมาลงโทษ