“วิษณุ” ยกคำพระอ้างปม “ธรรมนัส” บริสุทธิ์หรือไม่ รู้ด้วยตัวเอง