“ธรรมนัส” ยืนกระต่ายขาเดียว ไม่เคยสารภาพค้ายาเสพติด