ปคบ.จับเจ้าของ'แหลมเกต' พบเจตนาฉ้อโกง ขายโปรฯ 3 แสนที่นั่ง