ดาวเทียมเผยจุดไฟป่าอินโดฯ พุ่งไม่หยุด-ส่งหมอกควันปกคลุมเพื่อนบ้าน