อินโดฯ เร่งสอบสาเหตุไฟป่าหลังหมอกควันเริ่มกระทบเพื่อนบ้าน