วิกฤต !! น้ำท่วม ส่งผลน้ำเสียเอ่อล้น ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ระดับน้ำในแม่น้ำมูลและน้ำโขง บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยังเพิ่มสูง ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนริมเป็นวงกว้าง แต่ที่ได้รับผลกระทบหนักแห่งหนึ่งเป็นชุมชนใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย เพราะนอกจากน้ำท่วมขังแล้ว ยังมีน้ำเสียจากท่อระบายน้ำไหลเข้ามาสมทบอีก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน