“บิ๊กลือ” ยัน ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6,100 ล้าน ไม่ได้แอบเซ็น