นักวิชาการ แนะ ก.ต่างประเทศ เจ้าภาพ ตรวจสอบวุฒิ “ธรรมนัส”