พม.ตั้งเป้าสถิติท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น 0 คน ภายในปี 69