กลุ่มพยาบาลร้อง “อนุทิน” สอบจริยธรรม “นายแพทย์” เขียนตำราดูหมิ่นวิชาชีพ