“วิษณุ” รับ ไม่ได้ตรวจสอบวุฒิฯ“ธรรมนัส”ก่อนเป็นรมต.หวั่นเสียเวลา