สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้วางดอกไม้ไว้อาลัย “ช่วง ช่วง”