ผ่านมา 11 เดือน รัฐบาลโกย 2.3 ล้านล้านบาท กู้ชดเชยขาดดุล 3.4 แสนล้านบาท