ส่องทรัพย์สิน “ปิยบุตร” หนังสือ 2,500 เล่ม 1.25 ล้านบาท