ชม “วัดเหมอัศวราช” วัดไทยในจีน วัดนี้ที่ “วัฒนา อัศวเหม” ทุ่มทุนสร้าง