เร่งฟื้นฟู รร.บ้านหนองกินเพล น้ำท่วมอุปกรณ์การเรียนเสียหายหนัก