วันแรกเต็มแล้ว!! ใช้สิทธิ์ครบ 1 ล้านคน โครงการ “ชิม ช้อป ใช้”