อังกฤษเร่งช่วยเหลือนทท.ตกค้าง หลังบ.ทัวร์เก่าแก่ล้มละลาย