น้ำป่าเทือกเขาบรรทัดหลากท่วม นาข้าว-ไร่อ้อย จมกว่าพันไร่