“ประวิตร” เสียใจเครื่องบินฝนหลวงตก สั่งช่วยเหลือครอบครัวนักบิน