เลขาฯอาชีวะ เร่งช่วยครอบครัวนักศึกษาฝึกงาน เทคนิคศรีสะเกษ