กระทรวงการคลัง สั่งเร่งแก้ไขระบบสแกนใบหน้า “ชิมช้อปใช้”