ชาวบ้านยะลานำดอกไม้วางหน้าศาล ให้กำลังใจผู้พิพากษา