คลัง คาดโทษห้าง-ร้าน เอาเปรียบผู้ได้รับสิทธิ์ “ชิมช้อปใช้”