“นิพิฏฐ์” ขออย่ามองกรณีผู้พิพากษาคณากร เป็นประเด็นการเมือง