กฟน. - PEA ลงพื้นที่อุบลฯ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ผู้ประสบอุทกภัย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กองทัพอากาศ โดยกองบิน 21 และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมจัดกิจกรรม MEA Volunteer ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2562 ณ บ้านหาดคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

TOP ประเด็นร้อน