“ระบบตัดแต้ม-ยกเลิกใบขับขี่” คุมพฤติกรรมขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร