“ระบบตัดแต้ม-ยกเลิกใบขับขี่” คุมพฤติกรรมขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


19 ธันวาคม นี้ จะมีการนำระบบการตัดคะแนนความประพฤติมาใช้กับผู้กระทำผิดกฎจราจร เพื่อลดการบาดเจ็บและตายบนท้องถนน โดยจะมีคะแนนรวมอยู่ที่ 12 คะแนน ถ้าฝ่าฝืนกฎจราจร...มีหลักเกณฑ์การตัดแต้มคือ

TOP ประเด็นร้อน