เปิดกรุ 6 รมต. “สนธิรัตน์” มีทรัพย์สินกว่า140 ล้านไม่มีหนี้