เลขาฯศาลยันไม่สั่งย้ายผู้พิพากษา"คณากร" ยกเว้นมติก.ต.