โรงงานฯสิงห์บุรี ปิดตัวฟ้าแลบ คนงานโอดไร้เงินชดเชย แถมค้างค่าจ้าง-ไล่ให้ไปฟ้องร้องเอง