“ลุงตู่" บันทึกเทปตอบคำถาม“ชิมช้อปใช้” ผ่านเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าบ่าย 3 ศุกร์นี้