เริ่มผ่าย่อยซากช้างป่าแยกส่วนเผาทำลาย ท่ามกลางฝนตกหนัก