ตรวจฟาร์มไก่แหล่งเพาะแมลงวัน สั่งแก้ปัญหาใน 10 วัน