ลูกสาวร้านเพชรดังร้องสื่อถูก “อดีตนายทหาร”บุกยึดบ้าน