ก.วัฒนธรรม จับมือ ก.กลาโหม เตรียมสร้างสารคดีสงครามในไทย ปลุกใจคนไทยรักชาติ