ไฟไหม้ อาคารชั้น 2 สถานทูตอินโดนีเซีย เร่งตรวจสอบสาเหตุ