"Abbey library" ห้องสมุดมรดกโลกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รายการ "เที่ยวให้สุด สมุดโคจร" ได้รับอนุญาตให้เข้าบันทึกภาพรายการเพื่อถ่ายทอดความงดงามภายในห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก "Abbey library"

TOP ประเด็นร้อน