แถลงการณ์พระอาการประชวร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จฯ ประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์