อึ้ง! กรมวิทย์ฯตรวจพบ ‘3 สารเคมีเกษตร’ ตกค้างน้ำในนาข้าว – ผักผลไม้