คืน 21-22 ต.ค.ห้ามพลาด! สดร. ชวนถ่ายภาพ ชมปรากฏการณ์“ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์”