"ชวน" ป่วย ติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ถอดสายน้ำเกลือไปร่วมงานหมั้น