อ้างเป็นดร. เข้าพักรร.หรู ก่อนหนีค้างค่าที่พักเกือบ 50,000 บาท