นักวิชาการหนุนติดระบบ “ABS” มอเตอร์ไซค์แทน “GPS” ลดค่าใช้จ่าย